S1

Înregistrare online şi încărcare rezumate

Înregistrarea utilizatorilor şi încărcarea online a rezumatelor devin disponibile pe website-ul Conferinţei. [01 Noiembrie 2013]

S2

Termenul limită de predare a rezumatelor

Este atins termenul limită de trimitere a rezumatelor. [13 Ianuarie 2014]

S3

Termenul limită extins de încărcare a lucrărilor

Este atins termenul limită extins de încărcare a lucrărilor ştiinţifice. [01 Martie 2014]

S4

Anunţarea lucrărilor acceptate

Este finalizată evaluarea lucrărilor ştiinţifice şi toţi autorii înregistraţi sunt anunţati de acceptarea lucrărilor. [noul termen extins: 28 Aprilie 2014]

S5

Termenul limită de plată a taxei de participare

Este atins termenul limită pentru plata taxelor de conferinţă. [noul termen extins: 08 Mai 2014]

S6

Începutul conferinţei

Prima zi a conferinţei. [05 Iunie 2014]

S7

Sfârşitul conferinţei

Ultima zi a conferinţei. [07 Iunie 2014]

1. Taxe:

Taxă de participare standard: 75 EUR (340 RON)

Taxă participare studenţi (licenţă, master, doctorat): 35 EUR (160 RON)

Persoană însoţitoare: 45 EUR (200 RON)

 

2. Precizări:

  • O taxă de participare acoperă un (1) articol ca singur sau prim autor. Primul autor beneficiază de o reducere de 50% din taxa de participare pentru cel de-al doilea artico trimis.l

  • Taxa include: participarea pentru o persoană la toate activităţile, conform programului conferinţei, precum şi mapa conferinţei, care se ridică personal în momentul înregistrării, conţinând: programul conferinței, volumul cu lucrările științifice ale secţiunii, materiale promoţionale, certificat de participare în original.

 

3. Informaţii plată:

a) Pentru plăţile în RON: se vor anunţa după evaluarea lucrărilor

Beneficiar: Asociatia Centrul de Biotehnologii Microbiene - BIOTEHGEN

Adresă beneficiar: B-dul Mărăşti nr.59, sector 1, Bucureşti, România

C.U.I.: 14690660

IBAN: RO63 RNCB 0085 0057 8258 0011

Banca: BCR

Sucursala: World Trade Center

b) Pentru plăţile în EUR:

Beneficiar: Asociatia Centrul de Biotehnologii Microbiene - BIOTEHGEN

Adresă beneficiar: B-dul Mărăşti nr.59, sector 1, Bucureşti, România

C.U.I.: 14690660

IBAN: RO90 RNCB 0085 0057 8258 0010

Cod SWIFT: RNCBROBU

Banca: BCR

Sucursala: World Trade Center

Adresa băncii: P-ţa Montreal nr. 10, Sector 1, Bucureşti, România

Atenţie!

1. Pe OP specificaţi numele autorului/autorilor şi referinţa "Agriculture for Life", apoi încărcaţi o copie după OP pe website.

2. Cadrele didactice şi doctoranzii din cadrul USAMV Bucureşti vor avea posibilitatea să plătească taxa de participare şi la casieriile USAMV Bucureşti, cu condiţia ca plata să fie făcută până la termenul limită anunţat, şi anume 30 Aprilie 2014. Persoana de contact: casier Georgiana Neagu.

Plăţile în numerar pentru taxa de participare se fac numai prin mandat poştal sau la sediul USAMV Bucureşti, la casieria universităţii.