S1

Înregistrare online şi încărcare rezumate

Înregistrarea utilizatorilor şi încărcarea online a rezumatelor devin disponibile pe website-ul Conferinţei. [01 Noiembrie 2013]

S2

Termenul limită de predare a rezumatelor

Este atins termenul limită de trimitere a rezumatelor. [13 Ianuarie 2014]

S3

Termenul limită extins de încărcare a lucrărilor

Este atins termenul limită extins de încărcare a lucrărilor ştiinţifice. [01 Martie 2014]

S4

Anunţarea lucrărilor acceptate

Este finalizată evaluarea lucrărilor ştiinţifice şi toţi autorii înregistraţi sunt anunţati de acceptarea lucrărilor. [noul termen extins: 28 Aprilie 2014]

S5

Termenul limită de plată a taxei de participare

Este atins termenul limită pentru plata taxelor de conferinţă. [noul termen extins: 08 Mai 2014]

S6

Începutul conferinţei

Prima zi a conferinţei. [05 Iunie 2014]

S7

Sfârşitul conferinţei

Ultima zi a conferinţei. [07 Iunie 2014]

 

Front Cover Agriculture for Life Agrolife Scientific Journal Front Cover Agronomy Scientific Journal Front Cover Horticulture Scientific Journal Front Cover Animal Science Scientific Journal
agrolifejournal.usamv.ro agronomyjournal.usamv.ro horticulturejournal.usamv.ro animalsciencejournal.usamv.ro
Front Cover Veterinary Medicine Scientific Journal Front Cover Land Reclamation Scientific Journal Front Cover Biotechnology Scientific Journal Front Cover Management Scientific Journal
veterinarymedicinejournal.usamv.ro landreclamationjournal.usamv.ro biotechnologyjournal.usamv.ro managementjournal.usamv.ro

Publicaţiile Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti:

Secţiunea 1 - Agronomie: Scientific Papers. Series A. Agronomy, Vol. LVII, 2014, ISSN 2285-5785, ISSN CD-ROM 2285-5793, ISSN Online 2285-5807, ISSN-L 2285-5785, Indexare BDI: Index Copernicus, CABI, ERA, Ulrich's Periodicals Directory (ProQuest), Google Scholar.

Secţiunea 2 - Horticultură: Scientific Papers. Series B. Horticulture, Vol LVIII, 2014, ISSN 2285-5653, ISSN CD-ROM 2285-5661, ISSN Online 2286-1580, ISSN-L 2285-5653, Indexare BDI: INDEX COPERNICUS, CABI, Ulrich's Periodicals Directory (ProQuest), Google Scholar.

Secţiunea 3 - Zootehnie: Scientific Papers. Series D. Animal Science, Vol. LVII, 2014, ISSN 2285-5750, ISSN CD-ROM 2285-5769, ISSN-L 2285-5750, Indexare BDI: Index Copernicus, CABI, DOAJ, EBSCO, Ulrich's Periodicals Directory (ProQuest), Google Scholar.

Secţiunea 4 - Medicină Veterinară: Scientific works. Series C. Veterinary Medicine, Vol. LX, 2014, Print ISSN 1222-5304, ISSN Online 2067 - 3663, Indexare BDI: Index Copernicus, CABI, Ulrich's Periodicals Directory (ProQuest), Google Scholar.

Secţiunea 5 - Îmbunătăţiri funciare, măsurători terestre şi ingineria mediului: Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation&Surveying, Environmental Engineering, Vol. III, 2014, ISSN 2285-6064, ISSN CD-ROM 2285-6072, ISSN-L 2285-6064, Indexare BDI: Ulrich's Periodicals Directory (ProQuest), Google Scholar.

Secţiunea 6 - Biotehnologii: Scientific Bulletin "Biotechnology". Series F, Vol. XVIII, 2014, ISSN 2285-1364, ISSN CD-ROM 2285-5521, ISSN Online 2285-1372, ISSN-L 2285-1364, Indexare BDI: CABI, DOAJ, Ulrich's Periodicals Directory (ProQuest), Google Scholar.

Secţiunea 7 - Management şi Inginerie în Spaţiul Rural: Scientific Papers Series "Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development", Vol. 14, Issue 2/2014, ISSN 2284-7995, ISSN CD-ROM 2285-5793, ISSN Online 2285-3952, Indexare BDI: Index Copernicus, DOAJ, CABI, EBSCO, Ulrich's Periodicals Directory (ProQuest), Google Scholar.

La recomandarea comitetului ştiinţific unele lucrări sunt transmise spre evaluare şi publicare în revista AgroLife Scientific Journal, Vol. III, Issue 1/2014, ISSN 2285-5718, ISSN CD-ROM 2285-5726, ISSN-L 2285-5718, Indexare BDI: CABI, Ulrich's Periodicals Directory (ProQuest), Google Scholar.