S1

Înregistrare online şi încărcare rezumate

Înregistrarea utilizatorilor şi încărcarea online a rezumatelor devin disponibile pe website-ul Conferinţei. [01 Noiembrie 2013]

S2

Termenul limită de predare a rezumatelor

Este atins termenul limită de trimitere a rezumatelor. [13 Ianuarie 2014]

S3

Termenul limită extins de încărcare a lucrărilor

Este atins termenul limită extins de încărcare a lucrărilor ştiinţifice. [01 Martie 2014]

S4

Anunţarea lucrărilor acceptate

Este finalizată evaluarea lucrărilor ştiinţifice şi toţi autorii înregistraţi sunt anunţati de acceptarea lucrărilor. [noul termen extins: 28 Aprilie 2014]

S5

Termenul limită de plată a taxei de participare

Este atins termenul limită pentru plata taxelor de conferinţă. [noul termen extins: 08 Mai 2014]

S6

Începutul conferinţei

Prima zi a conferinţei. [05 Iunie 2014]

S7

Sfârşitul conferinţei

Ultima zi a conferinţei. [07 Iunie 2014]

 

Secţiunea 1 - Agronomie

 • Ştiinţele solului
 • Ştiinţele plantelor
 • Diverse

Secţiunea 2 - Horticultură

 • Pomicultură
 • Viticultură şi Vinificaţie
 • Legumicultură
 • Floricultură, Plante ornamentale, Design şi Arhitectură peisageră
 • Diverse

Secţiunea 3 - Zootehnie   

 • Genetică, ameliorare şi reproducţie
 • Nutriţie
 • Tehnologii de creştere a animalelor
 • Tehnologii de prelucrare a produselor agroalimentare
 • Cinegetică, piscicultură şi acvacultură
 • Diverse

Secţiunea 4 - Medicină veterinară

 • Ştiinţe fundamentale
 • Ştiinţe clinice
 • Sănătate publică şi producţie animală
 • Educaţie veterinară
 • Diverse

Secţiunea 5 - Îmbunătăţiri funciare, măsurători terestre şi ingineria mediului

 • Ştiinţa şi ingineria mediului
 • Dezvoltarea durabilă spaţiului rural
 • Managementul dezastrelor
 • Managementul resurselor de apă
 • Tehnologii de depoluare
 • Organizarea teritoriului, topografie şi cadastru
 • Observarea Pământului şi sisteme informaţionale geografice
 • Diverse

 Secţiunea 6 - Biotehnologii

 • Biotehnologii agricole
 • Biotehnologii medical-veterinare
 • Biotehnologii alimentare
 • Biotehnologii industriale şi de mediu
 • Siguranţă alimentară
 • Diverse

Secţiunea 7 - Management și economie în spațiul rural

 • Economia producţiei
 • Management şi marketing agricol
 • Politici agricole
 • Business şi consultanţă în agricultură
 • Agroturism şi dezvoltare rurală
 • Economia mediului
 • Management educaţional în învăţământul agronomic
 • Diverse

 

Limba oficială a conferinţei este Engleza.