S1

Înregistrare online şi încărcare rezumate

Înregistrarea utilizatorilor şi încărcarea online a rezumatelor devin disponibile pe website-ul Conferinţei. [01 Noiembrie 2013]

S2

Termenul limită de predare a rezumatelor

Este atins termenul limită de trimitere a rezumatelor. [13 Ianuarie 2014]

S3

Termenul limită extins de încărcare a lucrărilor

Este atins termenul limită extins de încărcare a lucrărilor ştiinţifice. [01 Martie 2014]

S4

Anunţarea lucrărilor acceptate

Este finalizată evaluarea lucrărilor ştiinţifice şi toţi autorii înregistraţi sunt anunţati de acceptarea lucrărilor. [noul termen extins: 28 Aprilie 2014]

S5

Termenul limită de plată a taxei de participare

Este atins termenul limită pentru plata taxelor de conferinţă. [noul termen extins: 08 Mai 2014]

S6

Începutul conferinţei

Prima zi a conferinţei. [05 Iunie 2014]

S7

Sfârşitul conferinţei

Ultima zi a conferinţei. [07 Iunie 2014]

Avantajele participării

 

  • Publicaţiile conferinţei: Lucrările ştiinţifice vor fi publicate pe hârtie, CD-ROM și online, și vor fi distribuite pe scară largă în întreaga lume. La înregistrare, participanții vor primi mapa conferinței care conține volumul secțiunii pe suport de hârtie și CD-ROM.

Publicațiile conferinței:

               - Secțiunea 1 – Agronomie: Scientific Papers. Series A. Agronomy, Vol. LVII, 2014, ISSN 2285-5785, ISSN CD-ROM 2285-5793, ISSN Online 2285-5807, ISSN-L 2285-5785, International Database Indexing: Index Copernicus, CABI, ERA, Ulrich's Periodicals Directory (ProQuest), Google Scholar.

               - Secțiunea 2 – Horticultură: Scientific Papers. Series B. Horticulture, Vol. LVIII, 2014, ISSN 2285-5653, ISSN CD-ROM 2285-5661, ISSN Online 2286-1580, ISSN-L 2285-5653, International Database Indexing: INDEX COPERNICUS, CABI, Ulrich's Periodicals Directory (ProQuest), Google Scholar.

               - Secțiunea 3 – Zootehnie: Scientific Papers. Series D. Animal Science, Vol. LVII, 2014, ISSN 2285-5750, ISSN CD-ROM 2285-5769, ISSN-L 2285-5750, International Database Indexing: Index Copernicus, CABI, EBSCO, DOAJ, Ulrich's Periodicals Directory (ProQuest), Google Scholar.

               - Secțiunea 4 – Medicină Veterinară: Scientific works. Series C. Veterinary Medicine, Vol. LX, 2014, Print ISSN 1222-5304, ISSN Online 2067 - 3663, International Database Indexing: Index Copernicus, CABI, Ulrich's Periodicals Directory (ProQuest), Google Scholar.

               - Secțiunea 5 – Îmbunătăţiri Funciare, Măsurători Terestre şi Ingineria Mediului: Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation&Surveying, Environmental Engineering, Vol. III, 2014, ISSN 2285-6064, ISSN CD-ROM 2285-6072, ISSN-L 2285-6064 International Database Indexing: Ulrich's Periodicals Directory (ProQuest), Google Scholar.

               - Secțiunea 6 – Biotehnologii: Scientific Bulletin "Biotechnology". Series F, Vol. XVIII, 2014, ISSN 2285-1364, ISSN CD-ROM 2285-05521, ISSN Online 2285-1372, ISSN-L 2285-1364, International Database Indexing: CABI, DOAJ, Ulrich's Periodicals Directory (ProQuest), Google Scholar.

               - Secțiunea 7 – Management şi Inginerie în Spaţiul Rural: Scientific Papers Series "Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development", Vol. 14, Issue 2/2014, ISSN 2284-7995, ISSN CD-ROM 2285-5793, ISSN Online 2285-3952, International Database Indexing: Index Copernicus, DOAJ, CABI, EBSCO, Ulrich's Periodicals Directory (ProQuest), Google Scholar.

La recomandarea comitetului ştiinţific unele lucrări sunt transmise spre evaluare şi publicare în revista AgroLife Scientific Journal, Vol. IV, Issue 1/2014, ISSN 2285-5718, ISSN CD-ROM 2285-5726, ISSN-L 2285-5718, Indexare BDI: CABI, Ulrich's Periodicals Directory (ProQuest), Google Scholar.

 

  • Arhivă digitală: Toate lucrările științifice ale publicațiilor conferinței vor fi arhivate permanent la următoarele adrese:

               - Secțiunea 1 – Agronomie: Scientific Papers. Series A. Agronomy

http://agronomyjournal.usamv.ro

               - Secțiunea 2 – Horticultură: Scientific Papers. Series B. Horticulture

http://horticulturejournal.usamv.ro

               - Secțiunea 3 – Zootehnie: Scientific Papers. Series D. Animal Science

http://animalsciencejournal.usamv.ro

               - Secțiunea 4 – Medicină Veterinară: Scientific works. Series C. Veterinary Medicine

http://veterinarymedicinejournal.usamv.ro

               - Secțiunea 5 – Îmbunătăţiri Funciare, Măsurători Terestre şi Ingineria Mediului: Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation & Surveying, Environmental Engineering

http://landreclamationjournal.usamv.ro

               - Secțiunea 6 – Biotehnologii: Scientific Bulletin "Biotechnology". Series F

http://biotechnologyjournal.usamv.ro

               - Secțiunea 7 – Management şi Inginerie în Spaţiul Rural: Scientific Papers Series "Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development"

http://managementjournal.usamv.ro

               - AgroLife Scientific Journal va fi permanent arhivat la următoarea adresă:

 http://agrolifejournal.usamv.ro

Astfel, toate lucrări științifice vor fi disponibile pentru comunitatea internațională.

 

  • Acces liber: Lucrările in extenso pot fi descărcate din arhiva digitală, ceea ce asigură o diseminare maximă.

 

  • Networking: Conferința reunește cercetători și profesioniști din domeniul agriculturii, ceea ce le permite să-și împărtășească rezultatele activității lor de cercetare, ideile inovatoare și experiența practică legată de agricultură, de viață și mediul înconjurător.

Participanții au posibilitatea de a interacționa cu experți din întreaga lume și, astfel, să devină parte a unei comunități științifice unice.

 

  • Evenimente sociale: Participanții pot participa la cina festivă din iunie 2014. De asemenea, participanții pot participa la una dintre vizitele conferinței din iunie 2014.